Ordningsregler

Struktur, ansvar och hänsyn är viktiga inom montessoripedagogiken.  Avsikten med våra ordningsregler är att alla ska trivas på skolan. 

– Vi hälsar i hand då vi kommer till skolan på morgonen
– Stora som små har inneskor eller innetofflor i huvudbyggnaden
– Vi tvättar händerna på morgonen och innan måltiderna
– Vi har ett lugnt och trevligt bemötande mot varandra
– Ytterkläder, även huvudbonader, och väskor har sin plats på hyllor och krokar i hallen
– Eleverna har en mobilfri skol- och fritidsdag
– På rasterna är eleverna utomhus
– Vi ger varandra arbetsro
– Alla är ombytta på idrotten och duschar efteråt
– Var sak har sin plats
– Vi går inomhus
– Vi rekommenderar att värdesaker lämnas hemma
– Elev/föräldrar ersätter om en elev på något sätt skadar skolans egendom eller lokaler
– I lekar så använder barnen det material som tillhandahålls av skola/fritids
– Ingen snöbollskastning under skol- och fritidstid.
– Kalasinbjudningar skickas med post, mejl eller sms
– Alla fritidsbarn säger hej då till fritidspersonalen när de går hem

I matsalen:

– Vi äter så gott vi kan med bordsskick och sitter ordentligt på stolen
– Vi tar så mycket mat som vi orkar äta upp
– Vi har inga tidningar eller leksaker vid matbordet
– Vi tar med oss vår disk till diskrummet när vi är klara

Vad händer om man bryter mot skolans ordningsregler?

1. Personalen tillrättavisar alternativt påminner
2. Samtal med berörd om beteendet upprepas
3. Om det inte hjälper kontaktas vårdnadshavarna
4. Kallelse till möte med vårdnadshavare och eventuellt upprättande av åtgärdsprogram

Enligt den nya skollagen finns även följande disciplinära åtgärder som rektor fattar beslut om:
5. Skriftlig varning
6. Tillfällig avstängning

– Om slagsmål och bråk uppstår måste personal ingripa. För att stoppa misshandel eller förstörelse av egendom får man handgripligen sära på elever eller hålla fast en elev enligt nödvärnsrätten.
– Farliga föremål beslagtas och kan överlämnas till polisen
– Likabehandlingsteamet ska kontaktas vid grövre förseelser som kränkande tilltal och kränkande handlingar, se vår plan mot kränkande behandling: 

Rulla till toppen