Fyra viktiga hörnstenar

Dagens samhälle är komplext. Informationsflödet ökar för varje dag som går. Vi arbetar mycket med att träna barnen att tänka kritiskt, logiskt och konstruktivt. I detta brus behöver vi också mer fokus på trygghet, planering och eftertanke – områden som länge prioriterats inom Montessori.

Ett konsekvent och pedagogiskt bemötande i unga år ökar möjligheterna för varje människa att hitta rätt, nå framgång och känna harmoni livet ut.

All verksamhet hos oss vilar på våra fyra viktiga hörnstenar:

Trygghet

 • Vi utgår från varje elevs behov, såväl socialt som kunskapsmässigt.
 • Vi har hög personaltäthet
 • Nya lågstadieelever skolas in med stöd av en fadder.
 • Barnen tränas i konfliktlösning. Strävan är att ingen konflikt lämnas olöst.
 • Under lärarledda aktiviteter görs gruppindelning av de vuxna.
 • Vi har en trivsam miljö där var sak har sin plats.
 • Vi har både rastvärdar och duschvärdar i skolmiljön.

 

Lust att lära

 • Eleven har egen planering. Vi strävar mot samma mål, men vägen dit är olika.
 • Allt fler ämnen integreras i den egna planeringen.
 • Egen planering ska ha plats för spontana val, då nyfikenhet för ett ämne väckts.
 • Konkret material används långt upp i åldrarna för att underlätta lärandet.
 • Förskola, skola och fritids arbetar med gemensamma teman under läsåret. Dessa teman är uppskattade av såväl barn som pedagoger.

Ansvar

 • Grupperna är åldersblandade, både på förskolan och i skolan. Äldre får ta större ansvar och vägleda yngre.
 • Eleven tränas att ansvara för egen planering och avsluta påbörjade uppgifter.
 • Eleven ansvarar också för eget lärande. Självrättande material används.
 • Den som använt ett material ansvarar för att det kommer tillbaka på rätt plats.

Arbetsro

 • Personalen styr arbetsron med lugnt, respektfullt agerande och är goda förebilder.
 • Vi eftersträvar låg ljudnivå.
 • Såväl barn som personal ska undvika att störa den som arbetar.
 • Vi eftersträvar längre arbetspass så barnen hinner slutföra en eller fler uppgifter.
Rulla till toppen