Gotlands äldsta friskola finns i Visby

Förskola, förskoleklass, årskurs 1-6 och fritids.

Vi är "den lilla skolan i stan" där barnet står i centrum. En trivsam och trygg miljö, där eleverna tränas i eget ansvar och social kompetens!
Våra engagerade lärare ser varje barn och dess unika potential tas tillvara. Vi är glada att kunna säga att barnen verkligen trivs här på skolan!

"Världen börjar med barnen"

Maria Montessori

Förskola från 1-5 år. Den är en förberedelse inför grundskolan. Det är helt klart en fördel att välja förskola på samma skola som du sedan vill att barnen ska gå vidare på. Det ger trygghet och en bra start.
Vi har åldersblandade grupper ihop med barnen i årskurs 1-3. Det ger lite försmak av den ”riktiga” skolan. Man får känna sig delaktig samtidigt som det egna lärandet ännu är på en mer lekfull prova-på-nivå.
Förbered dina barn för det vuxna livet med en bra start. Vi tror på att barn helt naturligt är nyfikna och vill lära sig nya saker. Den drivkraften vill vi hjälpa dem att förvalta, bevara och utveckla, så att de har nytta av det hela livet.

Alla elever som går på skolan, har också möjlighet att söka plats på vårt ”fritids”. Lek, rörelse och kreativt skapande – men också stillsamma aktiviteter som man kan vila i.

Rulla till toppen