Om Montessori

Barnet i centrum. Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi om barnets inre drivkraft och nyfikenhet. Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att lära. Frihet under ansvar, delaktighet och hänsyn mot varandra är viktigt. Struktur och ordning gör det lättare för alla att samverka. 

Lärandets glädje. Vi lever i en komplex värld, med ett konstant mediabrus och snabba förändringar. Det är den värld vi också måste förbereda barnen för. Vi vill hjälpa barnen att bli självständiga, initiativrika individer. Om de samtidigt får bevara den glädjen och tillfredsställelsen de helt naturligt känner av att lära nytt, är det en drivkraft som gör att de kommer att fortsätta lära nytt och utvecklas livet ut. En nödvändighet i en snabbt föränderlig värld. 

”Montessori utbildar framtidens entreprenörer.”

”I traditionell undervisning bygger barnet långsamt sitt pussel med hjälp av kunskapsbitar. Pusslet blir inte färdigt förrän i bästa fall när barnet slutar skolan.

Inom Montessori får barnet börja med att se det färdiglagda pusslet - för att sedan titta närmare på varje pusselbit. ”

Kristina Skjöld Wennerström & Mari Bröderman Smeds

 

Genomgående teman. Vi arbetar kring teman. Det kan vara ett ämne som Rymden – temat kan sedan tas upp inom flera olika ämnen i skolan, i alla åldersgrupper men på olika nivåer. Det kan handla om rymden både i matematik, musik, språkundervisning, bild och historia. 

Fritt och rörligt. I våra klassrum sitter inte barnen bara still i bänkar, ställda i rader, medan de lyssnar på en föreläsande lärare. Det är mer aktivt, handgripligt och individuellt, anpassat till  varje enskilt barn. Ibland lär man sig bäst på egen hand, ibland är det lättare i grupp. 

Hjälpmedel. Mycket av undervisningen sker med konkreta hjälpmedel. Det blir lättare att förstå, sådant som man kan ta i och se på. När man förstår, kan man överföra sin praktiska kunskap till abstrakta begrepp.  

Rulla till toppen