Skolans elevhälsoteam

Läsåret 2023-2024

Tina Örnberg, rektor

tina@montessorigotland.se

0706 – 67 90 81

Ann-Sofie Stensdotter, specialpedagog & biträdande rektor

ass@montessorigotland.se

Hilda Barnard, skolkurator – på skolan på måndagar    

hilda.barnard@gotland.se

070 – 447 70 60

Fredian Lindström, skolpsykolog

fredian.lindstrom@gotland.se

070 – 447 98 23

Ylva Einarsdotter, skolsköterska

073 – 765 87 07

Öppen mottagning på måndagar kl 8.00-9.00

ylva.einarsdotter@gotland.se

Rulla till toppen