Fritidshem

Elever som går på vår skola erbjuds fritidsplats. Fritidsverksamheten är förlagd i vår huvudbyggnad.

Verksamheten bygger till stor del på barnens fria val. Vi erbjuder aktiviteter som skapande verksamhet, bakning och utelek med mera.

Våra öppettider justeras efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet mellan kl 06.30 och 17.30.

Avgiften för en plats på vårt fritids, är densamma som gäller i hela kommunen. Här kan du läsa mer om aktuell taxa och hur du räknar ut den.  

Om du har några frågor om fritids, kontakta AK
ak@montessorigotland.se

 

Ansvarig personal: Jimmy Andersson, AK Blomberg, Ingrid Gustafsson, Camilla Hallin och Peter Rudberg.

 

”Lek, rörelse och kreativt skapande - men också möjlighet att välja vilsamma aktiviteter.”

Rulla till toppen