Förskola

Väljer du förskola på samma skola som du sedan vill att barnen ska gå vidare på, kommer barnen att kännas sig trygga med både miljön och personalen på skolan. När det sedan är dags att börja i förskoleklass och så småningom i grundskolan, så har man förtur i kön. Dessutom blir övergången smidig. 

Förskolan är en förberedelse inför grundskolan. Med de allra minsta barnen handlar det mest om att utvecklas som människa, se, upptäcka, träna motorik och social kompetens. Så sker på alla förskolor. På vår förskola får barnen bekanta sig med bokstäver och siffror redan från 4 års ålder. Det sker i form av lek, men ger påtagligt resultat. När det är dags att börja förskoleklass, testas läskunnighet hos alla barn. De barn som gått i vår förskola har då visat sig ha mycket bra läskunnighet.   

”Det kan kännas extra tryggt, att gå i förskola på samma plats som man har äldre syskon i skolåldern.”

  • Vi har förskola från 1 års ålder och uppåt. Förskolan ligger i samma byggnad som skolan men har egna lokaler och egen entré. 
  • Vi har två grupper –  småbarnsavdelning PÄRLAN för barn 1-3 år och DIAMANTEN med 3-5 år.
  • På förskolan finns maximalt 26 barn fördelade på de två grupperna. Det blir på så vis en lugn miljö med familjär stämning. 
  • Vi ser oss som ett komplement till Visby Montessoriförskola på Strandgatan. 
  • Avgiften för att gå på vår förskola, är densamma som på alla övriga förskolor inom kommunen. Här finner du gällande taxa och hur man räknar ut den. 

Ansvarig personal: Anders Eng, Ann-Sofie Söderkvist, Marlene Vanqvist och Katarina Tegström.

Nhea Breiler vikarierar för Mathias Forre, som är föräldraledig

Rulla till toppen