Måldokument

Målen är de samma för alla barn - men vägen dit kan vara olika...
Övergripande måldokument
Montessori Friskola Gotlands egna målsättningar:
  • 100% Montessoriutbildad personal i förskola och skola
  • Behörig skolpersonal i samtliga ämnen
  • Elever med goda kunskaper
  • Stärka gemenskapen mellan förskola-skola-fritids, bland annat med hjälp av temaarbete

År 2015 blev vi granskade av Skolinspektionen.

De utförde en så kallad ”Bastillsyn”, vilket är den minst omfattande inspektion som en friskola kan genomgå. 80 % av friskolorna har bastillsyn. Övriga 20 % har prioriterad tillsyn. 

Den rapporten kan man läsa här: 

Här kan du läsa om vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling:

Hur sköter vi oss på förskolan?

Vår förskola startade den 16 februari 2015.

Nedan redovisas den föräldraenkät som genomfördes av Region Gotland 2021.

Förskolan har en egen plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Den kan du läsa här: 

Rulla till toppen