Vår policy angående datauppgifter och integritet

Visby 2021-08-31: Montessori Friskola Gotland lagrar och använder personuppgifter som samlas in om elever, vårdnadshavare och personal. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när du utnyttjar Montessori Friskola Gotlands tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt Dataskyddsförordningen. 

Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Montessori Friskola Gotland AB, org. nr. 556793-5514, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.


I samband med att du lämnar in en köanmälan till förskola och/eller skola ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att kunna hantera din ansökan, så vi fortsättningsvis kan hålla kontakt i ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt andra personuppgifter. Montessori Friskola Gotland använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet.

Inskrivna barn, dess föräldrar och personal

Vi använder endast dina personuppgifter för att administrera en placering eller anställning på Montessori Friskola Gotland. 

Vi varken säljer, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter
tillgängliga för någon part utanför vår organisation med undantag för de skyldigheter vi har gentemot t.ex. Region Gotland, Skolverket och Skatteverket.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Montessori Friskola Gotland har samarbetspartners som hanterar barn och vårdnadshavares personuppgifter. I dagsläget använder vi verktyget Tempus (Tempus Information Systems AB) för närvarohantering och kontakt med vårdnadshavare för samtliga inskrivna vid Montessori Friskola Gotland. 

Vår förskola dokumenterar sin verksamhet med hjälp av Unikum, som hanteras
av Unikum – Unikt lärande AB. Koneo AB är vår IT-support och vi köper elevernas och personalens personliga konton till Microsofts Office 365 via dem.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Montessori Friskola Gotland har upprättat rutiner för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot otillåten spridning.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat eller återkalla ett lämnat samtycke, t ex namn- och bildpublicering. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt.

Rulla till toppen