Förskoleklass

Det året man fyller sex år får man börja förskoleklass – då får man prova på skolan på ett lättsamt sätt. Under det här året har barnen skolplikt ett visst antal timmar. Vi har valt att koncentrera dessa obligatoriska timmar under förmiddagarna måndag till torsdag. 

Hos oss samverkar förskoleklassen med årskurs 1-3. Alla elever får en fadder i åk 2-3, en ålder när man är bra som stöd och förebild för de nya barnen. Förskoleklassen har dels helt egna aktiviteter och så gör de en del saker tillsammans med skolbarnen.  De åldersblandade aktiviteterna gör att man bekantar sig med vanliga skolan i små doser. Då är man helt trygg i sammanhanget, när man så småningom börjar årskurs 1.  

”Den lilla skolan i stan där barnet står i centrum. ”

Även i förskoleklassen har vi långa sammanhängande arbetspass där barnen väljer själv vilka aktiviteter de ska arbeta med. Det är viktigt att barnen får möjlighet att kunna sitta i lugn och ro med det som känns meningsfullt för dem. Det gör det både lättare och roligare att lära sig nya saker. Barnen arbetar med olika saker, ibland för sig själva och ibland i mindre grupper. Det sker under lekfulla former där man spelar spel, pusslar, målar, lär sig bokstäver, läser böcker, räknar eller bygger med olika geometriska klossar och former. Pedagogernas instruerar och vägleder. 

Förskoleklassen har obligatorisk skoltid måndag till torsdag. På fredagarna har vi verksamhet, men då är det frivilligt att delta.

Rulla till toppen