Veckans Gäst

Idag ska skolorna bedriva studie- och yrkesvägledning under elevernas hela skolgång, redan från förskoleklass. Vägledning är all den verksamhet som bidrar till att ge eleverna kunskap och färdigheter som underlag att fatta beslut om sina framtida studie- och yrkesval.

På Montessori Friskola Gotland vill vi synliggöra yrkesval som inte är självklara för eleverna. Vi vill också visa att det finns kvinnor som väljer mansdominerade yrken och tvärtom. Vi vill både presentera personer som är anställda och egenföretagare.

Det står uttryckt i läroplanen att skolan idag ska utveckla eleverna i entreprenörskap. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagandet. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidig ålder.

”Veckans gäst” är sedan hösten 2014 en stående aktivitet på vårt schema. Från början var det enbart olika yrken som presenterades, men vi har nu breddat gruppen tänkbara gäster. Den inbjudna kan också ha en intressant livshistoria alternativt ett intresse han eller hon brinner för.  

Rulla till toppen