Grundskola

Besöker du en montessoriskolan, möter du en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. I stället finner du elever, som arbetar på egen hand eller i grupp vid bord eller på golvet. Vi har gott om personal i förhållande till antalet elever. Det finns rikligt med arbetsmaterial att tillgå på hyllor längs väggarna. 

Precis som i förskolan väljer varje elev själv sin sysselsättning, men har lärarna till stöd och hjälp. Friheten att få handla självständigt innebär att eleverna ägnar sig åt sina uppgifter så länge de önskar. Om de behöver eller vill, kan de koncentrera sig på ett ämne en hel förmiddag. 

”Frihet, ansvar, hänsyn - med det kommer också självförtroende”

Men friheten ställer också krav på att barnen tar del av ansvaret att täcka in alla ämnesområden på terminens kursplan. Det innebär krav på planering och utvärdering. Det sker i dialog med pedagogerna. Friheten förutsätter också att de tar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. 

Våra elever är blivande vuxna. Om de går ut i livet som självständiga, initiativrika individer har vi lyckats bra. Om de samtidigt har med sig samma glädje och tillfredsställelse av att lära nytt som de haft som barn, då är det ännu bättre! Det en drivkraft som gör att de kan fortsätta lära och utvecklas livet ut. 

Årskurs 1-3

Eleverna är indelade i två åldersblandade grupper – Opalen och Rubinen.

Där finns totalt 50 barn eftersom även barn i förskoleklass finns med i samma grupper.  Det gör att de yngre eleverna känna sig trygga, samtidigt som de äldre eleverna får träna på att vara goda förebilder.

Ansvarig personal:

Lärarna Anna-Karin ”AK” Blomberg, Anna Andreasson och Åsa Wiberg samt resurserna Jimmy Andersson och Peter Rudberg

Årskurs 4-6

Ametisten, vår 4-6:a, har 24 elever. De har sin undervisning i vår filial, med lokalerna i grannbyggnaden: Skattehuset. Vi har fått bygglov och kommer för 4-6:ans räkning att bygga ut skolans huvudbyggnad under 2024.

Lärarna varvar genomgångar i grupp med arbetspass då eleverna har individuell planering. Vi strävar efter att ha långa arbetspass, då eleverna kan jobba i sin egen takt och slippa bli avbrutna.

För hemkunskap, träslöjd och språkval hyr vi in oss på Södervärnskolan.

Ansvarig personal: Linny Engström och Peppe Moquist

Rulla till toppen