Maria Montessori

Hennes synsätt blev succé

 

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete inom psykiatrin, började hon experimentera med pedagogik och olika hjälpmedel för att stimulera barn till att nå sin fulla potential. Detta väckte hennes intresse för barns lärande och hur det hänger ihop med den fysiska utvecklingen och våra olika sinnen.

I början av förra seklet lade hon grunden till montessoripedagogiken. Hon utgick ifrån övertygelsen att alla barn är nyfikna och fulla av upptäckarlust. De har helt naturligt en inre vilja att prova på och lära sig nya saker.

Maria Montessoris filosofi bygger på att barnens intressen följer ett visst mönster som varierar med ålder och mognad. Under de olika perioderna av mognad är barnen speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Dessa intresseperioder, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder, är en viktig del av montessoripedagogiken.

Montessori idag

Mer än hundra år senare är hennes metoder grundligt etablerade. Tusentals skolor världen över använder sig av Montessoris pedagogik med goda resultat. På Gotland finns möjligheten att ta del av montessoripedagogik från förskola till och med årskurs 6.

Rulla till toppen