Resultat förskolan

Vår förskola startade den 16 februari 2015.

Nedan redovisas den föräldraenkät som genomfördes av Region Gotland 2019, 2021 och 2021.