Köanmälan

Vi har en kö för förskola och skola.

 

För förskolan gäller följande förtur

1. Syskon

2. Montessori - om man kommer direkt från annan Montessoriförskola

3. Ködatum

 

  • Hösten 2022 ledig plats för barn född 2019 samt 2021.

 

 För förskoleklass gäller följande förtur

1. Montessori - om man kommer direkt från vår egen förskola

2. Montessori - om man kommer direkt från annan montessoriförskola

3. Syskon

4. Ködatum

 

  • Hösten 2022 finns lediga platser i förskoleklass.

 

Från årskurs 1 gäller följande förtur

1. Förskoleklassförtur om man gått förskoleklass på Montessori Friskola Gotland

2. Montessori - om man kommer direkt från annan Montessoriskola

3. Syskon

4. Ködatum

 

  • Hösten 2022 är det fullt i årskurs 1.

 

För årskurs 2-5 gäller följande förtur

1. Montessori - om man kommer direkt från annan Montessoriskola

3. Syskon

4. Ködatum

 

  • Hösten 2022 har för närvarande enstaka lediga platser. Det är fullt i årskurs 2.

 

För årskurs 6 gäller följande

Vi tar bara emot elever i årskurs 6 som har montessoribakgrund.

 


Sidan uppdaterades 2022-08-16