Montessoriförskola

Fler barn ges möjlighet att gå i Montessoriverksamhet redan från start sedan vi expanderade vår verksamhet med förskola i februari 2015. Förskolan ligger i vår befintliga lokal med en egen entré. Vi har två grupper, småbarnsavdelning PÄRLAN för barn 1-3 år och en grupp DIAMANTEN med 3-5 år.

Hösten 2021 har vi 26 barn inskrivna på förskolan.

Vi ser oss som ett komplement till Visby Montessoriförskola på Strandgatan.

 

 

 

Kösystem enligt följande

1. syskon

2. montessoribakgrund

(om man kommer direkt från montessoriverksamhet)

3. enligt ködatum

 

Ansvarig personal: Anders Eng, Mathias Forre, Ann-Sofie Söderkvist, Marlene Vanqvist och Lisa Westergren.