Föräldrasida

Våra föräldrar är en positiv kraft!

Efter att ha varit ett föräldrakooperativ känns det naturligt att engagera föräldrarna i skolverksamheten. 

Du som förälder är alltid välkommen att besöka verksamheten, om inte en hel dag så kom en stund...

Om du funderar över något, är nyfiken eller orolig för ditt barn, så ta kontakt med berörd personal. Föräldrarna tycker till om verksamheten! Du som föräldrarna har flera möjligheter att påverka vår verksamhetsutveckling. Du kan framföra idéer direkt till personal eller rektor genom samtal eller ett mejl. Vi bjuder in till föräldramöten och diskussionmöten. När vi skickar ut enkäter om vår verksamhet ser vi gärna att ni besvarar dem.