F-3:an

Läsåret 2022-2023 har vi 46 elever som går förskoleklass samt årskurs 1-3. Eleverna är indelade i två åldersblandade grupper - Opalen och Rubinen.

Ansvarig personal: Lärarna Anna-Karin "AK" Blomberg, Anna Andreasson och Åsa Wiberg samt resurserna Jimmy Andersson och Peter Rudberg