4-6:an

I 4-6:an, Ametisten, går 28 elever läsåret 2021-2022 och de har sin undervisning i vår filial i Skattehuset. Lärarna varvar genomgångar i grupp med arbetspass då eleverna har individuell planering.

Vi strävar efter att ha långa arbetspass, då eleverna kan jobba i sin egen takt och slippa bli avbrutna.

Lokaler för hemkunskap, träslöjd och språkval hyr vi på Södervärnskolan.

Ansvarig personal: Linny Engström och Peppe Moquist