Målen är de samma för alla barn - vägen dit är olika...

Övergripande måldokument:

Montessori Friskola Gotlands egna målsättningar:

Målsättningar fram till aug 2023

* 100% Montessoriutbildad personal i förskola och skola

* Behörig skolpersonal i samtliga ämnen

* Elever med goda kunskaper

* Öka personalens digitala kompetens, så att de i sin tur kan öka elevernas digital kompetens. 

* Stärka gemenskapen mellan förskola-skola-fritids, bland annat med hjälp av temaarbete

 

 

Målsättningar fram till aug 2020

* 100% Montessoriutbildad personal i förskola och skola

Målet delvis uppnått. Vi behöver öka montessorikompetensen på förskolan.

* Behörig skolpersonal i samtliga ämnen

Vi har 97% behöriga lärare, vilket var den högsta siffran på Gotland ht-19.

* Elever med goda kunskaper

Pga Covid-19 så genomfördes inte Nationella Prov vårterminen 2020.

* Öka personalens digitala kompetens, så att de i sin tur kan öka elevernas digital kompetens. 

Projekt "Digitala verktyg har pågått i fyra år och personalens digitala kompetens har utvecklats betydligt.

* Stärka gemenskapen mellan förskola-skola-fritids, bland annat med hjälp av temaarbete

Temaarbetet fortskrider med fastslagna teman under en treårsperiod.