Fritids

Elever som går på vår skola erbjuds fritidsplats. Fritidsverksamheten är förlagd i vår huvudbyggnad.

Verksamheten bygger till stor del på barnens fria val. Vi erbjuder aktiviteter som skapande verksamhet, bakning och utelek med mera. Våra öppettider justeras efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet mellan kl 06.30 och 17.30.

Om du har några frågor om fritids, kontakta AK
ak(at)montessorigotland.se

Ansvarig personal: Jimmy Andersson, AK Blomberg, Jörgen Claughton, Lina Persson och Peter Rudberg.