Resultat Fritids

Påstående

Feb 2015

67 barn

Feb 2016

66 barn

Jag är nöjd med fritidsverksamheten 100 % 96 %
Jag trivs på fritids 100 % 98 %
Jag känner mig trygg på fritids 100 % 95 %
Jag har kamrater på fritids 99 % 98 %
De vuxna på fritids är schyssta 100 % 100 %
Vi erbjuds roliga aktiviteter på fritids 100 % 97 %
Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritids 82 % 95 %
Vi har ett bra fritids 100 % 100 %

Personalen har varit tydligare med att eleverna kan påverka verksamheten genom att lägga förslag i en förslagslåda på fritids samt delta aktivt på våra fritidsråd en gång i månaden.