Resultat förskolan

Vår förskola startade den 16 februari 2015. Nedanstående kvalitetsundersökningar finns att rapportera sedan starten.