Köanmälan

Vi har en kö för förskola och skola.

 

För förskolan gäller följande förtur

1. Syskon

2. Montessori - om man kommer direkt fr annan Montessoriförskola

3. Ködatum

 

  • Intagningsprocessen höstterminen 2021 är inte påbörjad.

 

 För förskoleklass och årskurs 1-6 gäller följande förtur

1. Montessori - om man kommer direkt från annan Montessoriförskola eller -skola

2. Syskon

3. Ködatum

Vi tar bara emot elever i årskurs 6 som har montessoribakgrund.

 

  • Hösten 2021 tar vi emot 13 barn i förskoleklass och i övriga klasser i mån av plats.