Köanmälan

Vi har två separata köer för förskola och skola.

 

 För förskolan gäller följande förtur

1. Syskon

2. Montessori - om man kommer direkt fr annan Montessoriförskola

3. Ködatum

 

  • Hösten 2017 tog vi emot fyra nya barn i förskolan. Intagningsprocessen är klar.
  • Vi tar emot ett barn vårterminen 2018. Intagningsprocessen är klar.
  • Erbjudande om plats till hösten 2018 skickas ut i mars månad 2018.

 

 För förskoleklass och årskurs 1-6 gäller följande förtur

1. Montessori - om man kommer direkt från annan Montessoriförskola eller -skola

2. Syskon

3. Ködatum

 

Vi tar bara emot elever i årskurs 6 som har montessoribakgrund.

 

  • Hösten 2017 tog vi emot 13 barn i förskoleklass. Intagningsprocessen är klar. De som inte erbjudits plats står på reservplats.
  • Hösten 2018 tar vi emot 13 barn i förskoleklass. Erbjudande om plats skickas ut i mitten av oktober 2017.