Köanmälan

Vi har en kö för förskola och skola.

 

För förskolan gäller följande förtur

1. Syskon

2. Montessori - om man kommer direkt fr annan Montessoriförskola

3. Ködatum

 

  • Vi har inga lediga platser inför vårterminen 2022.
  • Intagningsprocessen höstterminen 2022 är inte påbörjad.

 

 För förskoleklass och årskurs 1-6 gäller följande förtur

1. Montessori - om man kommer direkt från annan Montessoriförskola eller -skola

2. Syskon

3. Ködatum

Vi tar bara emot elever i årskurs 6 som har montessoribakgrund.

 

  • Vi har för närvarande enstaka lediga platser - i årskurs 1, 2, 3 och 5. Hösten 2022 tar vi emot 13 barn i förskoleklass och i övriga klasser i mån av plats.