Resultat

I mars 2015 hade vi besök av Skolinspektionen. De utförde en så kallad "Bastillsyn", vilket är den minst omfattande inspektion som en friskola kan genomgå. 80 % av friskolorna har bastillsyn. Övriga 20 % har prioriterad tillsyn. Alla friskolor besöks av Skolinspektionen under en femårsperiod.  

Nedan kan ni resultatet av de enkäter som Skolinspektionen genomförde höstterminen 2014.

Från och med läsåret 2011/12 infördes en ny betygsskala. Nu används en betygsskala med sex betygssteg. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Meritvärde räknar man ut genom att omvandla betyget till siffror. Maximalt meritvärde är 16 x 20 poäng = 320p. Om en elev har godkänt (E) i samtliga ämnen får eleven 160p i meritvärde.
 

A     20 poäng
B 17,5 poäng
C 15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng
F 0 poäng

 

BETYG - årskurs 6

Meritvärde jun-16

Meritvärde jun-17

230

204

 

DLS-prov i svenska

Våra elever genomför nationella diagnoser i svenska, DLS-prov från Hogrefe Psykologiförlaget. Resultaten graderas i en stanineskala från 1-9. Normalvärde är inom stanine 4-6. Nedan redovisas procentsats på antal elever som uppnått stanine 4 eller mer på respektive prov. Elevernas resultat från 15/16 redovisas först och efter pilen samma elevers resultat från 16/17.

Årskurs

Antal

Rättstavning

Ordförståelse

Läshastighet

Läsförståelse

4-6

32

69 →

84 %

91 →

100 %

81 →

81 %

81 →

94 %

 

Nationella prov i årskurs 6 

De tre senaste årens sjätteklassare (21 elever) som klarat ämnesproven i respektive ämne. (14/15, 15/16, 16/17)

 

Matematik

Engelska

Svenska

 

 

90 %

95 %

100 %

 

 

 


Simkunnighet i årskurs 6

Eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

 

21 elever de senaste tre läsåren (14/15, 15/16, 16/17) 

 

100 % uppnådde kunskapskravet

 

Sidan uppdaterades: 2017-10-04