Telefonnummer

 
Förskola: 0707 - 49 81 44
 
Förskoleklass, årskurs 1-3: 21 81 44
 
Årskurs 4-6: 21 48 03
 
Tala in ett meddelande om ingen svarar