Kalendarium vårterminen 2019

Datum Aktivitet
6 maj + 8 maj Ämnesprov i matematik för 6:orna
31 maj LOV för skolbarnen
11 jun Skolavslutning kl 13-00-15.00

 

Verksamheten är stängd alla röda dagar samt Midsommarafton 21 juni.

HÖSTTERMINEN 2019 STARTAR TISDAG 20 AUG.

 

Planera i första hand in familjens nöjesresor på lovdagarna.

Vänligen

Rektor/förskolechef Tina