Skolbyte

Vår målsättning är att alla elever stannar på Montessori Friskola Gotland till och med årskurs 6, men verkligheten är inte alltid som vi önskar. Överväger ni eller har bestämt er för att byta skola vill vi bli informerade om det på ett tidigt stadium. Vår verksamhetsplanering och antal personal är starkt baserad på antalet elever.


De elever som slutar 6:an har en hemskola i årskurs 7. Om ni inte vill ha den platsen måste ni aktivt söka alternativ. Idag finns tre friskolor i Visby med årskurserna 7-9:

Atheneskolan
Guteskolan
Orionskolan (Waldorfpedagogik)

På Gotland finns sex kommunala skolor med årskurs 7-9:

Fårösundsskolan
Högbyskolan, Hemse
Romaskolan
Solbergaskolan, Visby
Solklintsskolan, Slite
Södervärnsskolan, Visby

Ansökan till kommunal skola ska helst lämnas innan 15 februari det år ni avser att byta på höstterminen. Ni kan söka till en kommunal skola tidigare, men då ska en annan blankett användas. Kontakta Tina om du vill ha den blanketten.