Fritidsavgift

Vi tillämpar maxtaxa. Avgiften är inkomstbaserad. Familjens yngsta barn i barnomsorg är barn 1.

 

 

 

 

 

max

 

barn 1

2 %

922 kr

 

barn 2

1 %

461 kr

 

barn 3

1 %

461 kr

 

barn 4

0%

0 kr

 

 Avgiften betalas i förskott till bankgiro: 5007 - 0069