F-3

Läsåret 2020-2021 har vi 48 elever som går förskoleklass samt årskurs 1-3. Eleverna är indelade i två åldersblandade grupper - Opalen och Rubinen.

Ansvarig personal: Anne-Sofie Anderstedt, Anna-Karin "AK" Blomberg, Anna Andreasson och Åsa Wiberg.