F-3

Läsåret 2018-2019 har vi 49 elever som går förskoleklass samt årskurs 1-3. Eleverna är indelade i två åldersblandade grupper - Opalen och Rubinen.

Ansvarig personal: Anna-Karin "AK" Blomberg, Anna Andreasson, Gunhild Nyström och Åsa Wiberg.