Logga in
Användarnamn
Lösenord

Målen är de samma för alla barn - vägen dit är olika...

Övergripande måldokument: Montessori Friskola Gotlands egna dokument

Målsättningar till aug 2016

Delvis uppnått

* Elever med goda kunskaper

Mål som uppnåtts

* 84 elever, förskoleklass till årskurs 6

* Behörig skolpersonal i samtliga ämnen

* Effektiv marknadsföringsplan har utarbetats, som har blivit en rutin

 

Målsättningar till aug 2020

* 100% Montessoriutbildad personal i förskola och skola

* Behörig skolpersonal i samtliga ämnen

* Elever med goda kunskaper