Köanmälan

Höstterminen 2019
Skolan kommer att ha förskoleklass samt årskurserna 1-6 enligt följande fördelning; F-3 och 4-6.
Varje höst tar vi emot 13 nya elever i förskoleklass.

Vi tar emot elever enligt vårt kösystem
1. Barn från vår egen förskola och Visby Montessoriförskola
2. Barn från annan Montessoriförskola eller -skola
3. Syskon
4. Enligt ködatum