Köanmälan

Höstterminen 2017
Skolan kommer att ha förskoleklass samt årskurserna 1-6 enligt följande fördelning; två grupper med F-3 och en klass 4-6.

Vi tar emot elever enligt vårt kösystem
1. Barn från vår egen förskola och Visby Montessoriförskola
2. Barn från annan Montessoriförskola eller -skola
3. Syskon
4. Enligt ködatum