Logga in
Användarnamn
Lösenord

Fritids

Elever som går på vår skola erbjuds fritidsplats. Fritidsverksamheten är uppdelad i två grupper. F3 är i samma lokaler som skolan och 4-6 har storbarnsfritids i Skattehuset, där de har sina skollokaler. Storbarnsfritids har öppet måndag, onsdag och fredag kl 14.20-16.30. Övriga dagar slås de båda avdelningarna ihop.

Verksamheten bygger till stor del på barnens fria val. Vi erbjuder aktiviteter som skapande verksamhet, bakning och utelek med mera. Våra öppettider justeras efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet mellan kl 06.30 och 17.30.

Om du har några frågor om fritids, kontakta "AK".
ak(at)montessorigotland.se

Ansvarig personal: Anna-Karin "AK" Blomberg, Janne Steen, Peter Rudberg och Judith Dekker.